Regina Jaworska

Dnia 11 czerwca 2012 roku świętowano 100. rocznicę urodzin p. Reginy Jaworskiej, fundatorki działki, na której zbudowano DPJ w Tuchowie.