About admin

Posts by admin:

Wizyta w Krakowie

IMG_1070W poniedziałek 17 września br. zaraz po śniadaniu do Krakowa – Mogiły udały się pp. H. Pękal, B. Piasecka, A. Słowik pod opieką M. Majcher i s. Alfonsy. Na miejscu pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. odpustowej i innych nabożeństwach, mieli również czas na modlitwę indywidualną. Popołudniu uczestniczki wyjazdu skorzystały z serdecznej gościny posługujących w parafii sióstr józefitek, a później relaksowały się w pięknych ogrodach, bo pogoda była słoneczna. W podroży towarzyszyła wszystkim s. Miriam, która z powodu innych spraw tylko popołudnie spędziła poza grupą. Wieczorem wszyscy zadowoleni szczęśliwie wrócili do Tuchowa.

„Spotkanie z Gościem miesiąca” – p. Barbara Filiciak

gm W sobotę tj. 8 września 2012 r. odbyło się w świetlicy domowej Spotkanie z Gościem Miesiąca. Inicjatorem Spotkania była opiekunka s. Jolanta Kolarz, a prowadzącą p. Zdzisława Krzemińska. Gościem wrześniowego spotkania była p. Barbara Filiciak z Krakowa, która dała świadectwo nawrócenia. Koleje losu, łańcuch zdarzeń z życia p. Barbary zachęciły uczestników spotkania do podjęcia dyskusji. P. Dinter, Otfinowska, Słowik, a także p. Rojek wyrazili swoje bardzo ciekawe refleksje osobiste w odniesieniu do obecnego zaangażowania p. Barbary w życiu Koscioła.

(więcej…)

Z życzeniami do Tarnowa

IMG_1070Delegacja Mieszkańców wraz z pracownikiem socjalnym s. Alfonsą Grybel udała się z życzeniami imieninowymi do poprzedniej dyrektor DPJ s. Ingi Niedzielskiej do Tarnowa.

Pożegnanie z latem 2012

IMG_1070W niedzielne popołudnie (26 sierpnia br.) przy DPJ zorganizowano „Pożegnanie z latem”.  Miejscem spotkania był plener wokół figury Matki Bożej, a obok altany s. Izajasza obsługiwała grilla. Spotkanie rozpoczęła wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej nastąpiły śpiewy pieśni religijnych, oazowych, pielgrzymkowych, aż wreszcie także biesiadnych. Śpiewom pod przewodnictwem s. Alfonsy akompaniował p. St-w Majcher. Podczas spotkania pożegnano lato, ale również s. Kolbenę, które przez długie lata posługiwała na oddziale DPJ, a za kilka dni rozpocznie posługę w tarnowskiej Wspólnocie Sióstr. Uczestnicy spotkania powitali Siostry rozpoczynające pobyt i pracę w tuchowskiej placówce; s. Michałe i s. Natalię. Niedzielne „Pożegnanie z latem” zakończył nagły wiatr i ulewa, a Mieszkańcom, Siostrom i Gościom pozostała garść wspomnień.

Pielgrzymka do Dukli

kosciolZ inicjatywy kilku Mieszkanek DPJ, w dniu 22.08.2012 r. udała się pielgrzymka do Dukli., skąd pochodził św. Jan z Dukli – kanonizowany przez Jana Pawła II podczas mszy św. 10.06.1997 roku. W pielgrzymce samochodowej udział wzięły pp. Halina Pękal, M. Krupa, D. Dinter, B. Piasecka, I. Pilas oraz siostry: Alfonsa, Izajasza, Anastazja. Pogoda sprzyjała zwiedzaniu ciekawych miejsc, refleksji, relaksowi, budowaniu wzajemnych relacji i rozmodleniu. (więcej…)

„Spotkanie z Gościem miesiąca” – o. Andrzej Łączyński

IMG_1070W niedzielne popołudnie (19.08.2012) w cyklu „Spotkanie z Gościem Miesiąca” wystąpił o. Andrzej Łączyński ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Konwentualnych, który od 39 lat posługuje w Boliwii. Spotkanie prowadziła p. Zdzisława Krzemińska.  Na jej pytania i pytania Mieszkańców o. Andrzej odpowiadał w bardzo ciekawy, konkretny i przystępny sposób. Mieszkańcy zebrani licznie w świetlicy dowiedzieli się m.in. o drodze o. Andrzeja do kapłaństwa, Jego pierwszych i obecnych wrażeniach w pracy misyjnej, związków z naszą Ojczyzną i postrzegania Jej przez pryzmat mediów. W czasie spotkania wszyscy uczestnicy wzięli udział w krótkim, ekspresowym kursie języka hiszpańskiego prowadzonego przez o. Andrzeja.

„Alababo Sea Jezucristo – Niech będzie pochwalony..

Hesta Lucego – do zobaczenia później”.

”Na wszystko jest przysłowie”

IMG_1070Na czas tegorocznej jesieni opracowano dwie nowe formy spędzania czasu. W niedzielne wieczory organizowane są kameralne spotkania z dobrym filmem (m.in. cuda eucharystyczne”, „Maria Goretti”). Raz na dwa tygodnie świetlica domowa gromadzi chętnych do spotkania pt.” Na wszystko jest przysłowie”. W oparciu o dostępną literaturę i pamięć seniorów nie da się wprawdzie utrzymać tezy o „mądrości narodów”, bo oprócz tych wartościowych, głębokich i mądrych są również zgrabne frazesy, posłowia i porzekadła. Z drugiej strony można zaryzykować twierdzenie, że przysłowia nie są dziedziną kultury obumierającej , bo powstały przed wiekami i powstają dziś. W DPJ cykl spotkań z przysłowiami zakończony zostanie turniejem i kalamburami, dotychczasowa atmosfera jest już gwarantem dobrej zabawy finałowej.

„Złota Klamra” w Zakliczynie

IMG_1070Na zaproszenie Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie ośmioosobowa grupa z Tuchowa udała się na coroczną imprezę „Złota Klamra” (13.08.2012). Mieszkańcy naszego Domu – pp. Maria Krupa, Danuta Dinter, Helena Pękal, Maria Słowik, Aniela Słowik, Alojzy Smosna wraz z opiekunami s. Alfonsą i Zdzisławą Krzemińską obejrzeli pokaz pt. „Od ziarna chleba”, występy Klubu Seniora, młodziutkiej wokalistki Julii oraz młodzieżowych zespołów z Litwy, Łotwy, Słowacji, Austrii i Polski przebywających na samarytańskim obozie na Jamnej. Prawdziwie wiejskie jadło czyli chleb z masłem, chleb ze smalcem, sery, ogórki kiszone, rozgrzewały do wspólnej zabawy i biesiady – bo choć to sierpień… było chłodno i pochmurno.

Wielki Odpust Tuchowski 2012

Klasztor_oo_redemptorystów,_TuchówPodczas wielkiego Odpustu Tuchowskiego zorganizowano – z udziałem 18 mieszkańców – pielgrzymkę w piątek 6 lipca, by uczestniczyć we mszy św. dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz pracowników Caritas. Mszy świętej przewodniczył biskup diecezji tarnowskiej Andrzej Jeż. Opiekę mieszkańcom DPJ zapewniły m.in. s. Alfonsa, s. Kamilia, s. Miriam, p. Józefa Smalarz, p. Agnieszka Szymańska.