UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO W DOMU POGODNEJ JESIENI

Zygmunt 0126 czerwca br. Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie świętował Uroczystość Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętego Jozefa oraz Patrona Fundacji Dzieło Miłosierdzia. Po śniadaniu na świetlicy zebrała się spora grupa Mieszkańców, aby wysłuchać biografii Św. Ks. Zygmunta, poznać jego duszpasterską działalność oraz samarytańska posługę wobec najbardziej potrzebujących, chorych, samotnych i opuszczonych. Wszyscy z wielką uwagą i przejęciem słuchali historii jego życia, którą można streścić w Pawłowych słowach; „Być wszystkim dla wszystkich, by zbawić choć jednego”. (więcej…)