JUBILEUSZ 60 LECIA KAPŁAŃSTWA

Jubileusz 0123 czerwca br. w kaplicy Domu Pogodnej Jesieni celebrowana była uroczysta, dziękczynna Eucharystia za dar 60-lecia kapłaństwa Ks. Zygmunta Potakiewicza, emerytowanego kapelana Wojska Polskiego, zaprzyjaźnionego z DPJ i Zgromadzeniem Sióstr Świętego Józefa. Okolicznościowe słowo wygłosił sam Czcigodny Jubilat, przedstawiając swoiste Curriculum Vitae – dzieje swego życia wiernego Bogu i Ojczyźnie. (więcej…)