Pożegnanie starego roku

zakonczenie roku004Na zakończenie starego roku mieszkańcy Domu Pogodnej Jesieni zgromadzili się w kaplicy wokół Jezusa Eucharystycznego, aby podziękować Panu Bogu za udzielone łaski, za dobro uczynione i otrzymane w ciągu całego roku, a także aby przeprosić Boga za grzechy popełnione w tym roku przeciw Niemu i przeciw braciom. Nabożeństwo prowadzone przez s. dyr Miriam i s. Ernestynę zostało zakończone zawierzeniem siebie i nadchodzącego nowego roku Bożej Opatrzności: (więcej…)