Sprzęt medyczny dla Domu Pogodnej Jesieni

bez tytułuDom Pogodnej Jesieni w Tuchowie został doposażony w sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Dziękujemy! (więcej…)