Karolina Solak

5 maj 2007 – JUBILEUSZ 100. Urodzin p. Karoliny Solak

Uroczystość urodzin poprzedziły przygotowania ze strony Sióstr Józefitek, Rodziny i personelu DPJ. W imieniu Mieszkańców życzenia złożyła p. M. Krupa, E. Szwalec, ip. H. Pękal. Atmosfera niecodziennej radości i wzruszenia udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania. Szanowna Jubilatka najbak.srdziej ucieszyła się słodkim tortem orzechowym (największy przysmak!) i… zasłużonym odpoczynkem w łóżku.
Notka informacyjna na w/w temat została opracowana – i za zgodą Rodziny podana do druku w lokalnej gazecie „Tuchowskie Wieści” 3/2007 przez Z. Krzemińską. Treść:
W Domu Pogodnej Jesieni prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie dwa lata temu po raz pierwszy świętowano 100. Rocznicę urodzin mieszkanki (p. Ludwiki Panek), natomiast w bieżącym roku już
dwukrotnie obchodzono takie właśnie jubileusze. Każdy z nich był inny, tak jak inny jest każdy człowiek i istoria jego życia. Dnia 5 maja br. jubileusz 100. Rocznicy urodzin obchodziła p. Karolina Solak. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kaplicy domowej, koncelebrowana przez 00. redemptorystów: M. Grakowicza i M. Witalisa. Następnie w świetlicy Jubilatka przyjęła życzenia, kwiaty i upominki od najbliższej rodziny, kapłanów, przyjaciół, sióstr józefitek i mieszkańców DPJ. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół „Melodia” pod kier. p. S. Bernala. Podczas degustacji okolicznościowego tortu mieszkańcy DPJ przedstawili krótki program, pracownik p. K. Patyk – odczytała „Historię życia p. Karoliny” – spisaną na podstawie relacji Jubilatki i Jej rodziny, a 100-letnia p. Karolina z przyjemnością recytowała ukochaną „Inwokację” A. Mickiewicza. Czcigodna
Jubilatka otrzymała listy gratulacyjne m.in. od Prezesa Rady Ministrów RP J. Kaczyńskiego, prezydenta Miasta Krakowa J. Majchrowskiego, burmistrza Tuchowa M. Rysia i przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie R. Wrony. Z osobistą wizytą przybyli do p. Karoliny – p. M. Wróbel (USC Tuchów) i sekretarz UG w Tuchowie – p. J. Laska.